Oppgave: Arbeidsoppdrag

Repetisjonsoppgaver lønn

Publisert: 13.11.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Hva husker du om temaet lønn? Svar på spørsmålene to og to eller i gruppe, eller lag en quiz i klassen.

1)   Arbeidstakeren er:

2)   Arbeidsgiveren er:

3)   Lønna er:

4)   Bruttolønna er:

5)   Nettolønna er:

6)   Arbeidsgiveren plikter å

- trekke skatt av arbeidstakerens lønn
- beregne og betale arbeidsgiveravgift
- beregne og betale ferielønn

Utdyp disse punktene.

7)   Hva er en lønnsslipp?

8)   Hva er en lønningsliste?

9)   Hva er et skattekort?

10)  Hva er ferielønn?

11)  Når blir vanligvis ferielønna utbetalt?

12)  Hva er arbeidsgiveravgift?

13)  Hvorfor skal skattetrekket settes inn på en egen bankkonto?

14)  Når og til hvem plikter arbeidsgiveren å betale skatt og arbeidsgiveravgift?

15)  Hvordan tar vi hensyn til at det er arbeidsgiveravgift på ferielønn?