Oppgave: Arbeidsoppdrag

Teorispørsmål om merverdiavgift

Publisert: 13.11.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sitron

Her skal du repetere det du har lært om merverdiavgift. Jobb sammen to og to, eller arranger en konkurranse i klassen.

Repetisjonsoppgaver om merverdiavgift

a) Hva er merverdiavgift?

b) Hva viser konto 270 Utgående mva.?

c) Hva viser konto 271 Inngående mva.?

d) Mva. skal spesifiseres på fakturaen. Hva er grunnen til det?

e) Forklar hvordan avgiftsoppgjøret foregår.

f)  Hva viser konto 274 Oppgjørskonto mva.?

g) Hvilken situasjon er bedriften i når konto 274 viser debetsaldo?

h) Hvor mange avgiftsterminer er året er delt inn i?

i)  Hva er en omsetningsoppgave?

j)  Hvor skal omsetningsoppgaven skal sendes?