Oppgave: Forsøk

Mikroskop – innstilling og bruk

Publisert: 13.11.2013, Oppdatert: 04.08.2017
Optisk mikroskop

Mikroskopering er nyttig og lærerikt i mange sammenhenger. Mange opplever mikroskopstudiene som svært inspirerende og får økt faglig forståelse. En viktig forutsetning for å få slike positive opplevelser er at man kan bruke mikroskopet riktig. Det kan være nyttig å ha en skriftlig instruks når man skal lære å behandle mikroskoper. Disse punktene er et forslag til en slik instruks.

Tegning av mikroskop med navn på delene.Modell av mikroskop. 

Tegning av objektglass med preparat.Sett dekkglasset på objektglasset med en kant ned i vanndråpen og senk ned for å unngå luftbobler i preparatet. 

Bilde av millimeterpapir sett gjennom mikroskopet.Synsfelt i mikroskop. Bruk millimeterpapir til å måle diameteren på synsfeltet for de ulike linsene. Disse målene kan du bruke til å beregne størrelsen på objektet som du studerer. 

Mikroskopbilde av celler i torvmoseblad. Foto.Mikroskopbilde av torvmoseblad. 

NB! Ta aldri direkte på linsene med fingrene,
de skal pusses med spesielt linsepapir.
 1. Tenn lyset.
 2. Drei revolveren slik at du får innstilt med minste forstørrelse først (svakeste objektiv). Du skal høre et lite knepp når objektivet er på plass. Ikke skyv på selve objektivene.
 3. Legg objektglasset med preparatet på objektbordet og fest det med klipsene.
 4. Skarpstilling: Start med objektbordet i lavest stilling og løft det forsiktig med makroskruen til du får et tydelig bilde. Finjuster til slutt med mikroskruen.
 5. Det er ikke nødvendig å lukke det øyet du ikke bruker, selv om du bare har ett okular. De fleste synes det er mer behagelig å ha begge øynene åpne samtidig.
 6. Forskyv preparatet på objektbordet til du får den viktigste delen i sentrum. Når du skyver preparatet, forskyves alltid bildet i motsatt retning.
 7. Trening: Skriv bokstaven h på et stykke papir og legg det inn under objektivet. Skyv det fram og tilbake mens du ser ned i okularet. Ikke gi deg før du kan bevege det slik du vil.
 8. Hvis blenderåpningen er for liten, vil bildets ytterkant være mørk. Juster blenderåpningen slik at den akkurat er stor nok til å gi jevn belysning over hele bildeflaten ved laveste forstørrelse. Siden for stor blenderåpning gir dårlig kontrast, kan det bli aktuelt å blende ned ved sterkere forstørrelse.
 9. Hvis mikroskopet har kondensor som kan forskyves, skal du sette den i lav stilling ved minste forstørrelse og heve den når du skifter til større forstørrelser. Hvis det oppstår en svart ring langs kanten av synsfeltet, har du imidlertid hevet kondensoren for mye. Prøv deg fram med justering av blender og kondensor til du får maksimal kontrast ved stor forstørrelse.
 10. Når du arbeider med de sterkeste objektivene, må du unngå å løfte objektivbordet så mye at dekkglasset presses mot objektivet! Både objektivlinsen og preparatet kan bli ødelagt. For å unngå dette skarpstiller du alltid med liten forstørrelse først. Bruk deretter bare mikroskruen til å justere skarphet når du skifter til sterkere objektiv.
 11. Objektiv 100 x krever bruk av immersjonsolje.
 12. Når du er ferdig med mikroskopet må du
 • fjerne preparatetMikroskop med plastovertrekk.Mikroskop med støvhette.   
 • tørke opp vannsøl med filtrerpapir
 • fjerne eventuell immersjonsolje med et spesielt rensemiddel
 • stille inn med svakeste objektiv
 • plassere objektbordet i laveste stilling
 • trekke på støvhetten
Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Praktisk stoff for