Oppgave: Arbeidsoppdrag

Gruppeoppgaver i etikk

Publisert: 06.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kunde med handleposer

De fleste av oss kommer opp i situasjoner på jobben der det er viktig å kunne vurdere hva som er rett og galt. Her presenterer vi noen etiske dilemmaer som kan forekomme i serviceyrker.

Oppgave 1. Smøring

  1. Forklar begrepet «smøring». Kom med minst tre eksempler på hva dette kan være. Finn minst to avisoppslag som viser eksempler på smøring.
  2. NHO tilbyr heftet «... over streken?» for å hjelpe bedrifter med å tenke over hvordan de bør håndtere gaver, representasjon og dekning av utgifter. Heftet finner du her: "...over streken?" En veileder fra NHO. Presenter kort innholdet i heftet.

Oppgave 2. Korrupsjon

  1. Forklar begrepet «korrupsjon», og kom med minst tre eksempler på hva dette kan være. Finn et avisoppslag / en artikkel som forteller om korrupsjon.
  2. Drøft i hvilke bransjer dere tror dette kan forekomme i Norge og i andre land. Presenter minst tre konkrete tiltak som kan forhindre korrupsjon, og forklar hvordan de kan gjennomføres.

Oppgave 3. Etikk og moral

  1. Forklar begrepet «etikk», og begrepet «moral». Kom med eksempler på hva dette er. Lag utkast til en etisk sjekkliste, for eksempel for et idrettslag, for skolen eller for en organisasjon du/dere kjenner. Utkastet skal presenteres og begrunnes. Forklar også hvordan god moral kan opparbeides i en bedrift, og kom med konkrete tiltak.
  2. Drøft kort hvordan media, spesielt reality-tv (BB, Paradise Hotel, Robinson, Sinnasnekker'n o.l.), kan påvirke vår oppfatning av etikk.