Oppgave: Forsøk

Stereolupe – innstilling og bruk

Publisert: 13.11.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Vannloppe

Stereolupen gir tredimensjonale bilder og moderate forstørrelser som gjør det lett å få et konkret forhold til preparatet. For eksempel er stereolupen svært godt egnet til å studere små organismer, som svømmende vannlopper i en petriskål.
Det kan være nyttig å ha en skriftlig instruks når man skal lære å behandle stereoluper riktig. Disse punktene er et forslag til en slik instruks.

Ungdom som studerer preparat gjennom stereollupe.Binokularlupe (stereolupe). 

Tegning av binokularlupe med navn på delene.Modell av stereolupe. 

Bildet viser at mobilen blir brukt til å fotografere gjennom okularet på stereolupa.Du kan få fine bilder ved å fotografere med mobiltelefon gjennom okularet på en stereolupe.

Framgangsmåte

 1. Tenn lyset. Bruk overlys og minste forstørrelse først.
 2. Legg for eksempel en mynt på platen under objektivene.
 3. Bruk fokuseringsskruen og still hodet med okularene i laveste stilling.
 4. Se ned i okularene og løft okularhodet til du ser mynten tydelig. Bruk nå ett øye om gangen og se om bildet blir like skarpt for begge øynene. Hvis dette ikke er tilfellet, må okularene justeres. I tillegg til fokuseringsskruen som beveger objektivene, kan også det ene okularet fokuseres med en såkalt diopterring.
  1. Begynn med det okularet som ikke har diopterring.
  2. Lukk det ene øyet og bruk fokuseringsskruen til du får et skarpt bilde av mynten.
  3. Sirkellundt bilde av vanninsekt.  I det andre okularet bruker du diopterringen til å få et skarpt bilde for det andre øyet.
  4. Bruk nå begge øynene og juster avstanden mellom okularene til du får et sammenfallende, tredimensjonalt bilde av mynten.
 5. Nå kan du endre forstørrelse ved å skifte objektivpar, som sitter i trommelen nederst på hodet. Drei på trommelen til du hører et lite knepp.
 6. Bruk skruen til å justere skarpheten siden det forstørrede bildet ikke nødvendigvis er like skarpt over alt.
 7. Hvis du ser på gjennomsiktige preparater, kan du bruke underlyset. På noen stereoluper er det mulig å bruke over- og underlys samtidig.
 8. Før du setter lupen bort, må du alltid tørke av eventuelt vannsøl og legge over støvhette.

NB! Ta aldri direkte på linsene med fingrene,
de skal pusses med spesielt linsepapir.

Relatert innhold