Fagstoff

NDLAs samarbeidspartnere for prosjektet

Publisert: 15.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017

EUprosjekt NDLA SIU  I vårt oppdrag med å formidle kunnskap om Norge og EU har vi en rekke eksterne samarbeidspartnere. Noen av disse har bidratt med innhold, noen har gode nettsider vi forteller om og lenker til, og andre er en del av prosjektet og formidler stoff på sine egne sider.

Hovedsamarbeidspartnere

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er hovedsamarbeidspartner i formidlingen av kunnskap om Norge og EU. De vil sette søkelyset på hvilke muligheter EU og EØS-samarbeidet gir norske utdanningsinstitusjoner og norsk ungdom. Dette innebærer blant annet økte muligheter for internasjonalt samarbeid mellom klasser, mobilitet og utveksling for elever og lærere samt større samarbeidsprosjekt mellom skoler.

Det er Utenriksdepartementet som har gitt NDLA og SIU dette oppdraget, og støtter prosjektet med økonomiske midler. Utenriksdepartmentet legger ut all informasjon om Norges samarbeid med EU på Europaportalen

Andre samarbeidspartnere

NHO har egen side for ungdom som heter NHO Ung og Europatimen. De har informasjon om internasjonalisering og europapolitikk på sine sider, og hva slags muligheter det er for ungdom både når det gjelder skole og arbeid i Europa. NHO Ung tilbyr Europatimen, et gratis undervisningsopplegg for skoleklasser som ønsker å lære mer om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge.

EUs delegasjon til Norge: EU har en egen delegasjon til Norge med EU-ambassadør Helen Campbell i spissen. EU-delegasjonen har egne nettsider, med bred informasjon om forholdet mellom EU og Norge.

Aktiv Ungdom har ansvaret for EUs støtteordninger til ungdomsprosjekter. Aktiv Ungdom hører under Erasmus+ og gir støtte til blant annet frivillig arbeid, ungdomspolitiske møter og ungdomsutveksling.

Følgende partnere har også deltatt på møter og bidratt med innspill til prosessen og innholdet:

  • Kunnskapsdepartementet
  • Utdanningsdirektoratet
  • Utdanningsforbundet
  • LO
  • Østlandssamarbeidet
  • NRK skole
  • Hvor hender det?, NUPI
  • KS
  • Elevorganisasjonen