Oppgave: Arbeidsoppdrag

Repetisjonsspørsmål i regnskap

Publisert: 06.11.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Hvor mye husker du fra regnskap på Vg1? Hvis du klarer å svare på alle spørsmålene, har du god kontroll på teorien og er klar for å lære mer om regnskap.

1)   Hva er formålet med å føre regnskap?

2)   Hva er en eiendel? Gi eksempler.

3)   Hva er gjeld? Gi eksempler.

4)   Hva er EK (egenkapital)?

5)   Hva forteller en balanse oss?

6)   Hvilke posten skal stå på debetsiden og hvilke poster skal  stå på kreditsiden i balansen? Gi eksempler.

7)   Hvorfor bruker vi kontonummer?

8)   Hva er en kontoklasse?

9)   Hva er en kontoplan?

10) Hva menes med IB, og hvorfor skal denne plasseres inn først i regnskapet?

11) Hva er et bilag, og hvorfor bruker vi bilagsnummer?

12) Hva er en råbalanse?

13) Hva er et privatuttak?

14) Hva er kontrollsummering, og hva er hensikten med kontrollsummeringen?

15) Hva er en resultatkonto?

16) Hvilke poster skal stå på debetsiden og hvilke poster skal stå på kreditsiden i resultatet? Gi eksempler.

17) Hva er et overskudd?

18) Hvordan kan en bedrift øke overskuddet?

19) Hvordan påvirker et overskudd bedriftens EK (egenkapital)?

20) Forklar kort hvordan vi avslutter et regnskap.