Fagstoff

Rapport

Publisert: 27.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sykepleiere. Foto.

Rapport er en handling. Å rapportere vil her si å formidle nødvendig informasjon om en bruker til kolleger for å sikre at brukeren får best mulig omsorg og pleie.

Ulike typer rapporter benyttes i helse- og omsorgssektoren. Vi kan skille mellom:

 • muntlig rapport
 • skriftlig rapport
 • stille rapport

Utfordringer til deg

Muntlig rapport

Som helsefagarbeider må du ofte være den som rapporterer til andre i teamet om hvordan brukeren har det. Tenk deg at du var på kveldsvakt i går og skal gi rapport videre til dagvaktene.

 1. Diskuter hva hensikten med rapporten er. Det er viktig at personalet ikke bruker for lang tid på rapportmøtet. Derfor må du være bevisst på hva rapporten bør inneholde, og hvordan du formidler den.
 2. Diskuter hva som kjennetegner en god, muntlig rapport.
 3. Arbeid sammen tre eller fire elever. En elev har rollen som observatør. Lag et rollespill. Tema kan være personlig hygiene eller måltid. Ut fra rollespillet skal du gi en muntlig rapport.

 

Skriftlig rapport

 1. Hva er en skriftlig rapport?
 2. Hva er hensikten med skriftlig rapport?
 3. Hva skal en skriftlig rapport gi opplysninger om?
 4. Når skal man skrive skriftlig rapport?
 5. Hva menes med at rapporten skal være objektiv?

 

Stille rapport

 1. Diskuter fordeler og ulemper med stille rapport.
 2. Oppsøk en sykeheim som bruker stille rapport som en del av sitt rapportsystem. Hvilke erfaringer har de ved bruken av dette?
 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Kjernestoff