Oppgave: Arbeidsoppdrag

Bilagsregistrering

Publisert: 04.11.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

ByggMax har disse balansepostene per 1. mai 2011:

Maskiner kr 300 000
Kontanter kr 5 000
Bankinnskudd kr 35 000
Egenkapital kr 150 000
Lån i bank kr 190 000

I tillegg til kontoene i balansen bruker bedriften disse kontoene:

Privatkonto
Rentekostnader
Maskin- og bilkostnader
Andre driftskostnader
Salgsinntekter

I mai 2011 har bedriften disse forretningstilfellene:

  2.5 Avdrag på lånet kr 7 000
        Renter kr 4 000
        Sum kr 11 000
        Betaler beløpet med giro


  4.5 Betaler diesel kontant kr 1 600
  7.5 Mottar med giro for byggeoppdrag kr 9 000
10.5 Tar ut av banken til eget privat bruk kr 7 000
13.5 Betaler telefonregning med giro kr 4 000
15.5 Mottar med giro for byggeoppdrag kr 14 000
22.5 Betaler reparasjon av maskin med giro kr 4 500
29.5 Mottar for bygging kontant kr 20 000
29.5 Setter inn på bankkontoen kr 6 000
29.5 Betaler diesel og olje kontant kr 3 000
30.5 Tar ut kontanter til eget bruk kr 5 000
30.5 Overfører saldo på privatkontoen til konto for
egenkapital kr ?

a) Opprett kontoer, skriv på kontonummer og før inn IB per        1.5.11.

b) Før regnskapet for mai, og summer opp en råbalanse.

c) Sett opp en kontrollsummering av råbalansen for oppgaven (tips: alle kontoer på debetsiden i råbalansen summeres, og alle kontoer på kreditsiden i råbalansen summeres).

Relatert innhold

Aktuelt stoff