Oppgave: Arbeidsoppdrag

Balansen

Publisert: 04.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

FotballkrangelFotballkrangel 

Jørgen er valgt som kasserer i fotballgruppa til Friskis IL. Han ønsker å få oversikt over den økonomiske stillingen til laget. Han har samlet følgende informasjon:

  • Kontanter 7 400
  • Bankinnskudd 42 000
  • Lån i banken 85 400
  • Fotballutstyr 35 000
  • Gjeld til Sporten AS 12 000
  • Maskiner og inventar 60 000

a) Sett opp balansen for fotballgruppa, og finn egenkapitalen.

b) Gi en kort vurdering av økonomien.

c) Nevn kort hvordan egenkapitalen i en fotballklubb kan økes.

Relatert innhold

Aktuelt stoff