Oppgave: Drøfte

Oppgaver til diktet Thomas kører mennesker ned

Publisert: 20.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Spørsmål til diktet Thomas kører mennesker ned

 Blomster i minne om en bilulykke. Foto.   


Les diktet Thomas kører mennesker ned av Ina Lykke Schmidt.

 

 1. Ifølge diktet Thomas kører mennesker ned har han ikke for vane å gjøre dette, men nettopp i dag kjører Thomas ned mennesker. Hvorfor gjør han det?
 2. Hvordan reagerer faren til Thomas da han får høre hva Thomas har gjort?
 3. Thomas spør faren "hvorfor de ikke kan få fat på nogle nye mennesker så?" Hva forteller dette spørsmålet om Thomas som person?
 4. Hvorfor tror du faren til Thomas ikke har noen forklaring på dette spørmålet?
 5. Hvor må Thomas møte som et resultat av at han har kjørt ned mennesker?
 6. Hva slags forklaring gis som begrunnelse for at det er galt å kjøre ned mennesker?
 7. Hvordan straffes Thomas for det han har gjort?
 8. Hvilken begrunnelse gir retten for straffen?
 9. Diktet forteller at "Thomas ved godt inderst inde at de heller ikke selv forstår det" når retten konstaterer at "mennesker har en ubetinget værdi i sig selv". Hva kan grunnen være til at Thomas tenker nettopp dette?
 10. Hva synes du om straffen Thomas får? Begrunn svaret ditt.
 11.  Hvordan skiller Thomas sitt syn seg fra rettens syn på menneskets verdi?
 

 

 

Relatert innhold

Generelt