Oppgave

Tekniske tiltak for sikring av personopplysninger

Publisert: 07.11.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

Vurder om noen av tiltakene beskrevet her, kan være riktige. Se det på bakgrunn av en risikovurdering som er gjennomført i tråd med de kravene som stilles til lagring av personopplysninger, både elektronisk og på papir, i aktuelle virksomheter.

 • Adgangskontrollsystem med nøkkelkort med soneinndeling og tilgang til lagringsrom, bare for dem med behov for tilgangen ut fra den stillingen de har.

 • Ved særdeles sensitive opplysninger kan det være riktig å sikre rommet med alarmsystemer, både i form av romsikring og objektsikring. Her er ett eller flere tiltak som kan vurderes opp i mot risikovurderingen:
 • IR
 • seismisk detektor
 • glassbruddsdetektor
 • temperaturmålere
 • automatiske slokkeanlegg, for eksempel inergen
 • spesielt følsomme branndeteksjonssystem som aspirasjonsanlegg
 • kameraovervåking
Relatert innhold