Oppgave

Lovverk og regler for sikring av personopplysninger

Publisert: 07.11.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave 1

Hvem overvåker overvåkerne?

Oppgave 2

Hva kaller man avtaler som må etableres mellom den som er databehandlingsansvarlig, og de som skal behandle opplysningene? Det kan for eksempel gjelde vektere som skal bruke kameraovervåkingsutstyr hos oppdragsgiver. Tips: Se internkontroll av databehandling.

 

Relatert innhold