Fagstoff

Lovverk og regler for sikring av personopplysninger

Publisert: 11.11.2013, Oppdatert: 17.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kartotek

Dersom overvåking ikke er nødvendig, er det heller ikke lovlig. Det skal du lære litt mer om her.

Datatilsynet 

Lovdata 

Norges loverDet er i lover og forskrifter vanskelig å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Derfor er kravene ofte litt generelle i utforming og språk, slik at brukerne selv må tolke tekstene.

Behandling av personopplysninger er underlagt strenge krav. Datatilsynet har en svært viktig rolle i arbeidet med å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Lovkravene til innhenting og lagring av personopplysninger er mange, og vi har her tatt med noen lenker til de mest aktuelle nettstedene og konkrete lovene knyttet til dette emnet.

Husk det at lover kan tolkes, og noen «velger» å feiltolke lover. Det er derfor viktig å søke informasjon flere steder.

Personopplysningsloven   

Personopplysningsforskriften  

Hjelp til internkontroll av databehandling 

Personalmapper 

Arkivloven  

Personalarkiv 

Forskrift om pasientjournal