Fagstoff

Hva kan inneholde sensitive personopplysninger?

Publisert: 07.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kartotek

Det er i dag svært vanskelig å bevege seg i samfunnet uten å bli overvåket på en eller flere måter. Her skal vi se på hva som kan inneholde sensitive personopplysninger.

Datatilsynet

 
Bilder eller filmer fra overvåkingskameraer kan være personopplysninger.Bilder eller filmer fra overvåkingskameraer kan være personopplysninger.   


Adgangskontroll på arbeidsplasser inneholder også sensitive opplysninger.Adgangskontroll på arbeidsplasser inneholder også sensitive opplysninger.  

Oppgave 1

Kameraovervåking på arbeidsplasser forekommer av ulike årsaker. Hva mener du er fordelene og ulempene med dette? Lag ei liste. I hvilke tilfeller er kameraovervåking tillatt?

Tips: Sjekk lenka under:
Arbeidstilsynet – Overvåking på arbeidsplassen 

 

Oppgave 2

Det er ikke bare å sette opp et overvåkningskamera uten videre. Det følger med en del plikter. Hvilke plikter er det snakk om? Sjekk lenka for mer informasjon:
Datatilsynet: Ofte stilte spørsmål vedrørende overvåking 

Hva kan være personlige opplysninger?

Personopplysninger kan være navn, fødsels- eller personnummer, informasjon om nåværende helsetilstand eller helsehistorikk, kriminell fortid, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, seksuelle forhold, medlemskap i fagforening og så videre.

Det kan også være bilder eller filmer fra overvåkningskameraer på privat eller offentlig grunn, hvor personene kan identifiseres. Bruk av betalingskort og mobiltelefoner legger også igjen spor. Bombrikker i kjøretøy registrerer hvor ditt kjøretøy beveger seg. Adgangskontroll på arbeidsplasser inneholder også sensitive opplysninger.

Hvor brukes personopplysningene navn, fødsels- og personnummer ofte i det daglige?

Personopplysninger som navn, fødsels- og personnummer brukes blant annet i:

 • registrering som elev på skoler, vitnemål
 • lånepapirer i finansinstitusjoner
 • forsikringspapirer
 • medisinske journaler
 • arbeidskontrakter, personalmapper
 • ulike juridiske dokumenter
 • likningspapirer
 • kontrakter med treningssentre og idrettslag
 • registrering i frivillige organisasjoner
 • registrering som speider

Vi finner det overalt i samfunnet: kameraer på offentlige steder som i gater, parker, offentlig transportsentraler, i banker, kjøpesentre, butikker, forretningslokaler, helseinstitusjoner, trafikken, på flyplasser og så videre. Det er i det hele tatt svært vanskelig å bevege seg i samfunnet uten å bli overvåket på en eller flere måter.

Se for deg en tur på kino: Bussterminalen er kameraovervåket. Din bevegelse med telefon blir registrert mens du sitter på bussen. Når du går av bussen og passerer butikker og går i gågater, fanger kameraer opp dine bevegelser. Når du benytter betalingskortet ditt for å betale for kinobillett og snop, blir kjøpet registrert og kan spores. I kinofoajeen blir du også overvåket. Bare inne i kinomørket får du være anonym.