Fagstoff

Personopplysninger

Publisert: 07.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kartotek

Her skal vi si litt om hva personopplysninger er, og litt om hvordan man skal behandle og oppbevare personopplysninger.

Bilde av NAV-skiltDet stilles strenge krav til innhenting, lagring og bruk av personopplysninger.

Innhenting, lagring og bruk

Det norske samfunnet er i stor grad bygget på tillit. Vi stoler på at våre medmennesker vil oss vel, og på at alle følger de skrevne og uskrevne normene og reglene som det norske samfunnet er bygget på. Dette gjelder også i stor grad reglene for hvordan man skal behandle personopplysninger.

Nå har samfunnet endret seg mye de seinere årene når det gjelder mulighetene for å hente inn, lagre, bruke og misbruke personopplysninger. Spesielt gjelder dette elektronisk innhenting og lagring av personopplysninger. Det er strenge krav til hvordan man kan hente inn, lagre og bruke disse opplysningene. Kravene gjelder for offentlige organer, bedrifter, frivillige organisasjoner og private.

Norges loverDet er lover og forskrifter som forteller oss hvordan vi skal behandle personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger:
Personopplysninger er enhver form for informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Dette læreplanmålet vil gi deg en veiledning i hvordan du skal behandle og kvalitetssikre personopplysninger i henhold til de lover, forskrifter og regelverk som er mest knyttet til dette emnet. Sikring av personopplysninger må baseres på mer enn tillit. Den tilliten er ikke alle verdig, og den kan være svært skjør.