Fagstoff

Om læringsressursen Norge og EU

Publisert: 21.05.2014, Oppdatert: 14.03.2016
EUprosjekt ingressbilde

De siste årene har man blitt oppmerksom på unge har for lav kunnskap om EU generelt og om Norges forhold til EU spesielt. NDLA har sammen med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) utarbeidet en læringsressurs for å heve kunnskapsnivået blant skoleungdom.

NDLA har samarbeidet med SIU og Utenriksdepartementet (UD) for å formidle kunnskap om EU og Norges forhold til EU gjennom bl.a. EØS-avtalen og Schengen-avtalen. Vår oppgave er å tilby fagstoff, aktualiteter, oppgaver og bilder som er pedagogisk og faglig tilrettelagt for undervisning i videregående skole.

Under denne læringsressursen vil du finne følgende:

  • Fakta om EU
  • Fakta om Norges avtaler med EU, EØS-avtalen og Schengen-avtalen.
  • Fagstoff som tar for seg ulike problemstillinger ved forhold innad i EU og i samarbeidet med Norge.
  • Om ungdom i Europa.
  • Oppgaver av forskjellige art, inkludert interaktiviteter.

 

Vårt arbeid med denne læringsressursen er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet.