Oppgave: Interaktivitet

Muntlig og skriftlig kommunikasjon - hva har du lært?

Publisert: 16.10.2013, Oppdatert: 28.02.2017

Oppgave - Muntlig og skriftlig kmmunikasjon.