Ekstern ressurs: Oppgave

Valg av drikkebeger

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 15.08.2014

Er det mulig ved hjelp av datalogging å finne ut hvilke drikkebeger som egner seg best til å holde temperaturen på optimalt nivå? Dette er et åpent forsøk der dere skal få trening i å planlegge og gjennomføre forsøk med dataloggere og rapportere/publisere resultater.

Relatert innhold

Praktisk stoff for