Fagstoff

Lokal transport

Publisert: 07.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Resepsjon

Å sørge for transport til gjestene er ofte resepsjonens oppgave – for eksempel å bestille taxi, minibuss, charterbuss, eller å sørge for god informasjon om kollektivtransport.

Guidet tur med chartret buss – resepsjonisten bestiller og koordinererGuidet tur med chartret buss – resepsjonisten bestiller og koordinerer. 

Koordinere – samordne, få til å virke sammen

 

Gjester som bruker rullestol, har behov for spesiell transport. Gjester som bruker rullestol, har behov for spesiell transport.

Kollektivtransport

Tett kommunikasjon med lokale transportører er en viktig oppgave for de fleste hotell. Da mange større grupper reiser med rutegående kollektivtransport, er det viktig å koordinere alle aktiviteter ut fra dem.

Taxi og charterbuss

Samtidig er det mange som skal ha taxi eller charterbuss fra hotell til terminal. Når en destinasjon kanskje har tusen sengeplasser og ti–tolv taxier, betyr det at en må samordne behovet for taxi. Innspill fra hotellene er også viktig i taxisentralenes planlegging av kapasitet på dag- og ukesbasis.

I Norge er antall taxier regulert gjennom en løyveordning. Dette skal på den ene siden skal sikre god lokal kapasitet og på den andre siden sikre akseptable rammer for økonomisk og stabil drift for hver taxi. Løyveordningen sikrer også samme pris til kunden. Andre land har deregulert disse ordningene og har større mangfold når det gjelder utøvere og prising. Også maksitaxier og charterbusser har tilsvarende løyveordninger.