Fagstoff

Daglige arbeidsoppgaver i resepsjonen

Publisert: 07.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Resepsjon

Etter Vg2 Reiseliv er det to lærefag å velge mellom – reiselivsfaget og resepsjonsfaget. Resepsjonsfaget er det største faget. Her skal vi se på hva resepsjonistens arbeid går ut på.

Resepsjonisten har en sentral rolle i hotellets drift.Resepsjonisten har en sentral rolle i hotellets drift.

Resepsjonsfaget

I dette kompetansemålet skal vi ta utgangspunkt i noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene for en resepsjonist. Resepsjonsfaget er det største lærefaget innenfor programområdet Vg2 Reiseliv.

På de tre neste sidene vil du finne en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver under hvert av de tre programfagene. Her finner du også kompetansemålene for Vg3 Resepsjonsfaget.

Sentrale resepsjonsoppgaver

Vi vil deretter se på noen av de mest sentrale daglige arbeidsoppgavene og knytte dem til kompetansemål fra de tre programfagene på Vg3 Resepsjonsfaget. Vi vil senere legge ut tilsvarende eksempler fra Reiselivsfaget.