Oppgave: Drøfte

Sørsamisk eventyr: Den gylne tida og hvordan den tok slutt

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Spørsmål til teksten

Grønne gardiner av blafrende nordlys.  

Les eventyret "Den gylne tida og hvordan den tok slutt" og svar på spørsmåla nedenfor.

 

 1. Hvordan beskrives tilstanden på jorda like etter at Jupmele har skapt den?
 2. Brødrene Naevie og Adtjis står for to forskjellige holdninger til jorda og den overfloden som Gud har gitt menneskene. Forklar.
 3. Hva er Jupmeles reaksjon på drapet på Naevie og på menneskenes oppførsel ellers?
 4. Hvilket håp gir fortellinga om at den gylne tida vil komme tilbake?
 5. Hvilke menneskelige egenskaper og verdier framheves som rette i fortellinga?
 

 

Oppgave 2

Sammenlikn eventyret med syndefallsfortellinga i Bibelen.

Adam og Eva før og etter syndefallet  
 1. Sammenlikn denne fortellinga med syndefallsfortellinga i Bibelen. Se på
  • "Den gylne tida" og tida før syndefallet
  • de menneskelige egenskapene som bringer ulykke og død inn i verden
  • menneskenes liv henholdshvis etter den gylne tida og etter syndefallet
 2. I første Mosebok, kapittel fire fins det også ei fortelling om to brødre. Hvilke fellestrekk har denne fortellinga med fortellinga om Naevie og Adtjis?
 3. Fortellinga om den gylne tida og hvordan den tok slutt, har fått sjangerbetegnelsen eventyr. Er dette en riktig sjangerbetegnelse med tanke på hva fortellinga handler om? Eller burde man kalt denne fortellinga for en myte? Grunngi svaret.
Relatert innhold

Faglig