Fagstoff

Kjedesamarbeid – bare fordeler?

Publisert: 07.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kvinne med spørsmålstegn

Det kan være både fordeler og ulemper med kjedesamarbeid. Før en inngår et slikt samarbeid, er det viktig å ha satt seg inn i flest mulig sider av samarbeidsformen.

Hotellkjeden Choice Hotels har lansert et miljøkonsept og tilbyr blant annet økologisk frokost.Hotellkjeden Choice Hotels har lansert et miljøkonsept og tilbyr blant annet økologisk frokost. 

Bli med i et større samarbeid eller stå utenfor? Hva vil lønne seg for din virksomhet? Fordeler og ulemper?Bli med i et større samarbeid eller stå utenfor? Hva vil lønne seg for din virksomhet? Fordeler og ulemper?

Fordeler og ulemper

Det kan være svært mange fordeler med kjedesamarbeid: hjelp til oppstart, rimelige innkjøp, opplæring av ansatte, god markedsføring, juridisk bistand og så videre.

Når en går inn i et kjedesamarbeid, må en imidlertid regne med at en ikke er enig i alle beslutninger som tas. Kanskje har du andre behov for markedsføring enn det som blir bestemt i fellesskap i kjeden? Du ønsker kanskje en litt annen profilering av ditt unike reiselivsprodukt.

Hvor stort rom det er for eget initiativ innenfor kjedesamarbeidet? Veier stordriftsfordelene og tryggheten i kjeden opp for at du får bestemme mindre selv?

Det er viktig å sette seg godt inn i fordelene og ulempene ved det aktuelle kjedesamarbeidet, slik at en kan vurdere det på et godt grunnlag.

 

Lenker til fagstoff om kjedesamarbeid