Fagstoff

Offentlige krav og regler

Publisert: 07.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kvinne med spørsmålstegn

Virksomheter i reiselivet er underlagt en rekke offentlige krav og regler. Den som etablerer en virksomhet, må sette seg inn i hvilke krav som stilles.

For å få etablere og drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.For å få etablere og drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. 

Skilt som viser at røyking er forbudt. Foto.Det skal være tydelig merket at det er røykeforbud. 

Bevillinger og tillatelser

For å kunne drive skjenke- og serveringsvirksomhet må vi ha det som kalles en offentlig bevilling – serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Serveringsvirksomhet reguleres av lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og av lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven).

Dersom foretaket, for eksempel en campingplass, hytteutleie eller lignende, bidrar til forurensning, kan det være nødvendig med en utslippstillatelse.

Overnattingstjenester – merverdiavgift

For overnattingssteder – hoteller, utleiehytter, campingplasser og så videre – gjelder egne regler for merverdiavgift. Det kan du lese mer her.

Røyking ikke tillatt!

Røyking er ikke tillatt på serveringssteder, det vil si i lokaler der det blir servert mat og drikke. Det er heller ikke lov å røyke i transportmidler – buss, tog, fly og så videre.

Du finner røykeloven her.

Du kan du lese om røykeforbud i lokaler og transportmidler i § 12 i røykeloven.

Det skal være merket tydelig at det er røykeforbud, for eksempel ved inngangen til et serveringssted. Virksomheten skal ha et system for internkontroll og skal kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at forbudet mot røyking blir overholdt.

Hvis noen likevel røyker, kan de bortvises fra transportmidlet eller serveringsstedet.