Fagstoff

Etablering og registrering

Publisert: 07.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kvinne med spørsmålstegn

Framgangsmåten ved etablering og registrering ble gjennomgått i vg1, her er en kort repetisjon. I reiselivsnæringen kan det være aktuelt med spesielle tillatelser for å få etablere en virksomhet.

Starte egen bedrift? Kanskje sammen med venner og bekjente. Det er mye å sette seg inn i, men husk at det er god hjelp å få!Starte egen bedrift? Kanskje sammen med venner og bekjente. Det er mye å sette seg inn i, men husk at det er god hjelp å få! 

Les på Altinn.no om å starte og drive bedrift.

 

Foretak registreres i Brønnøysundregistrene.Foretak registreres i Brønnøysundregistrene.

Etablering

Næringsetaten Oslo kommune tilbyr et digitalt etablererkurs i samarbeid med regionalt innovasjonsprogram. Kurset består av fire deler:

1: Valg av selskapsform 
2: Registrering av foretak 
3: Merverdiavgift  
4: Forretningsplan

Registrering

Som du lærte i vg1, skal foretak registreres i Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene omfatter flere registre. Foretaksregisteret har ansvar for å registrere alle foretak i Norge, både norske og utenlandske.

Enkeltpersonsforetak har bare plikt til å registrere seg dersom de driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem heltidsansatte. Men de som ikke er pliktig til å registrere seg, kan gjøre det hvis de ønsker.

Du kan repetere fra vg1 her. 

Spesielle krav ved etablering og registrering

For noen virksomheter og yrker kreves det spesielle tillatelser eller autorisasjoner, for eksempel gjelder det elektrikere og kjørelærere. Det gjelder også serveringssteder som er en viktig del av reiselivsnæringen. Det offentlige stiller strenge krav til etablering og drift av slik virksomhet.