Fagstoff

Vurdering av muntlig presentasjon

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Slik kan det gjøres

Se hvordan lektor Inger Holtan og elevene hennes ved Hartvig Nissens skole i Oslo arbeider med vurdering av muntlig presentasjon.

 

 

Hva sier læreplanen om vurdering?

I norskfaget skal du ikke bare delta i diskusjoner og holde foredrag, presentasjoner og taler. Du skal også arbeide målretta for å bli stadig dyktigere i muntlige situasjoner. Og ikke nok med det – du skal i tillegg kunne "lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner"!

Nyttig for deg selv og andre

Det er viktig at du kjenner godt til kriteriene som dere elever blir vurdert ut fra, for bare da klarer du å gi konkrete og nyttige tilbakemeldinger til medelevene dine. Kriteriene er også til god hjelp for deg selv når du skal forberede en muntlig presentasjon, for da vet du hva læreren forventer av deg. Dersom du jobber systematisk med såkalt hverandrevurdering, forstår du dessuten bedre hvorfor du får den karakteren du får.

Vi kan gi tilbakemeldinger på ulike måter. Videoen ovenfor viser deg én mulig framgangsmåte, og vi håper den inspirerer deg til å ta fatt på jobben som positiv kritiker med både glede og seriøsitet!

Oppgave 1

Spørsmål til videoen.

 

 1. Hva vil det si å jobbe i prosess med muntlig presentasjon?
 2. Hva er fordelen ved denne framgangsmåten, ifølge lærer Inger Holtan?
 3.  Hva er ei framovermelding?
 4.  Inger Holtan bruker begrepet vekstpunkt. Forklar hva et vekstpunkt er for noe.
 5. Hva oppfatter elev Andrea som det vanskeligste med å holde foredrag?
 6.  Andrea er litt nervøs for å holde foredrag. Hva er det som kan redusere denne nervøsiteten, ifølge henne?
 7. Etter foredraget til Andrea åpnes det for respons i klassen. Hva skal medelevene gi respons på?
 8. Hva syns du om å gi hverandre respons på denne måten? Grunngi svaret ditt.
 9.  Hvorfor setter Andrea pris på denne måten å bli vurdert på?
 10. Hva er hverandrevurdering?
 11.  Hvorfor mener læreren at elevenes vurdering av hverandre støtter henne i hennes vurdering?
 12.  Ellida syns at bruk av responsskjemaer fører til ei mer rettferdig vurdering av elevene. Hvordan grunngir hun dette synspunktet?
 13. Hva tenker Kari om elevvurdering?
 14. Hvilke fordeler gir vurderingsarbeid i responsgrupper, ifølge læreren?
 15.  Hvorfor mener Ellida at det er viktig å lære seg å holde foredrag og presentasjoner?

 

Oppgave 2

Lag et forslag til et vurderingskjema for muntlig presentasjon. Jobb først i grupper, og bli deretter enige om et felles skjema sammen med de andre i klassen og med læreren.

 

Oppgaver