Oppgave: Drøfte

Vurdering av muntlig presentasjon

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Spørsmål til videoen

 

Se videoklippet og jobb deretter med spørsmåla:

 

 1. Hva vil det si å jobbe i prosess med muntlig presentasjon?
 2. Hva er fordelen ved denne framgangsmåten, ifølge lærer Inger Holtan?
 3. Hva er ei framovermelding?
 4. Inger Holtan bruker begrepet vekstpunkt. Forklar hva et vekstpunkt er for noe.
 5. Hva oppfatter elev Andrea som det vanskeligste med å holde foredrag?
 6. Andrea er litt nervøs for å holde foredrag. Hva er det som kan redusere denne nervøsiteten, ifølge henne?
 7. Etter foredraget til Andrea åpnes det for respons i klassen. Hva skal medelevene gi respons på?
 8. Hva syns du om å gi hverandre respons på denne måten? Grunngi svaret ditt.
 9. Hvorfor setter Andrea pris på denne måten å bli vurdert på?
 10. Hva er hverandrevurdering?
 11. Hvorfor mener læreren at elevenes vurdering av hverandre støtter henne i hennes vurdering?
 12. Ellida syns at bruk av responsskjemaer fører til ei mer rettferdig vurdering av elevene. Hvordan grunngir hun dette synspunktet?
 13. Hva tenker Kari om elevvurdering?
 14. Hvilke fordeler gir vurderingsarbeid i responsgrupper, ifølge læreren?
 15. Hvorfor mener Ellida at det er viktig å lære seg å holde foredrag og presentasjoner?

 

Oppgave 2

Lag vurderingsskjema for muntlig presentasjon:

Lag et forslag til et vurderingskjema for muntlig presentasjon. Jobb først i grupper, og bli deretter enige om et felles skjema sammen med de andre i klassen og med læreren.

Relatert innhold