Fagstoff

Memento mori

Publisert: 01.10.2013, Oppdatert: 24.08.2017

Kunnskapens tre

Hvordan kom døden inn i verden? Alle religioner har sine svar på dette spørsmålet. Bibelens svar er at menneskene må dø fordi de brøyt Guds forbud mot å spise fruktene på treet til kunnskap om godt og ondt.

Maleri av Adam og Eva før og etter syndefalletUtdrivelsen fra Paradis, malt av den berømte kunstneren Michelangelo Buonarroti (1475–1564).

Memento mori

"Memento mori" – Husk at du skal dø, sa de gamle romerne for å få satt livet sitt og handlingene sine i perspektiv. Til alle tider og i alle kulturer har menneskene stilt seg spørsmål som: Hvorfor må vi dø? Hva er meninga med livet vårt og med døden? Svara på slike eksistensielle spørsmål kan vi ikke bare overta fra generasjonene før oss. Hver tid, hver kultur og hvert menneske må finne sine egne svar på dem.

Tekstene i dette kapitlet er henta fra ulike tider og ulike kulturer og gir ulike svar på nettopp disse spørsmåla. Eller er de egentlig så ulike?

Læreplan

Kapitlet dekker følgende kompetansemål for Vg2:

  • (Du skal kunne) sammenlikne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning