Fagstoff

Overnatting

Publisert: 24.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Fisketur ved Florø

Overnattingsstedet, enten det er et hotell eller en campingplass, er sentralt for gjestenes videre planlegging av oppholdet på destinasjonen.

Overnatting er en sentral del av det helhetlige reiselivsproduktet.Overnatting er en sentral del av det helhetlige reiselivsproduktet.

Overnattingstilbud

I mange tilfeller er det overnattingstilbudet som blir utgangspunkt for den videre planleggingen og pakkingen av en total reiseopplevelse. Spesielt gjelder dette større grupper innenfor kurs- og konferansemarkedet.

Fra resepsjonen i Hurtigruteskipet Nordlys. Blant passasjerene kan det være folk som reiser individuelt, små og store grupper, kFra resepsjonen i hurtigruteskipet Nordlys. Blant passasjerene kan det være folk som reiser individuelt, det kan være små og store grupper og kurs- og konferansedeltakere. En reise med Hurtigruta omfatter transport, overnatting, servering og opplevelse – et helhetlig reiselivsprodukt som ansatte både om bord og på land må samarbeide om for at det skal bli vellykket. 

 

Hotellets resepsjon og resepsjonisten er ofte en viktig aktør i gjestenes videre planlegging av oppholdet. Lokalkunnskap om destHotellets resepsjon og resepsjonisten er ofte en viktig aktør i gjestenes videre planlegging av oppholdet. Det er derfor helt nødvendig at de ansatte i resepsjonen har lokalkunnskap om destinasjonen og god oversikt over det lokale tilbudet.

Informasjon til gjester og kunder

Mange hotellresepsjoner blir det viktigste kontaktpunktet for informasjon om lokale opplevelser og severdigheter. For at resepsjonisten skal fungere som et slikt «turistkontor light» må han eller hun ha både informasjon om og et personlig nettverk på sin egen destinasjon.

I noen tilfeller kan gjestens eller kundens behov for informasjon og råd utfordre lojaliteten til hotellets egne tjenester. Det mest typiske er når gjesten vil ha varierte lokale matopplevelser. Å anbefale andre spisesteder enn hotellets egne kan bety tapte inntekter, men samtidig kan det styrke opplevelsen av et bredt destinasjonstilbud.