Fagstoff

Endoplasmatisk retikulum (ER) og golgiapparat

Publisert: 25.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Modell av dyrecelle

Både endoplasmatisk retikulum (plasmanettverket) og golgiapparatet er membransystemer med væskefylte kanaler og blærer. Begge har en rolle i ferdigstillingen av proteiner, men oppgavene deres er ulike. Plasmanettverket har viktige transportoppgaver mellom kjernen og ribosomene, mens golgiapparatet driver etterbehandling av proteiner som kommer fra plasmanettverket.

Mikroskopbilde av celle med mange mitokondrier.Bukspyttkjertelcelle. Mikroskopbildet viser endoplasmatisk retikulum (mørke gule linjer), mitokondrier (blå) og mange vesikler med fordøyelsesenzymer som skal skilles ut og bryte ned næringsstoffer i tynntarmen.   

 

 

Tydelig RU endoplasmatisk nettverk (med ribosomer) i pattedyrcelle.Pattedyrcelle med plasmanettverk, kjerne og mitokondrier. 

 

 

Tegning som viser hvordan proteinene fraktes innen cellen og deretter skilles ut.Illustrasjonen viser hvordan proteiner fraktes i vesikler fra ER til golgiapparatet, mellom lagene i golgiapparatet og videre ut til cellemembranen. Her smelter vesiklene sammen med cellemembranen og tømmer innholdet sitt på utsiden (sekresjon).  

 

  Mikroskopbilde av celleorganeller.Bukspyttkjertelcelle med golgiapparat (gult) og vesikler (røde). Fordøyelsesenzymene i vesiklene blir aktivert når de tømmes ut i tynntarmen. Golgiapparatet er særlig velutviklet i celler som skiller ut sekret (spytt, svette, slim og enzymer).     

 

Modell av plantecelle med organeller.Golgiapparatet hos planter kalles ofte golgikropper eller diktyosomer. Plantene har mindre sekresjon (utskilling) enn dyr og derav færre diktyosomer. De pakker og skiller ut celleveggmateriale, karbohydrater, nektar, slim og glykoproteiner.      

Vesikkel avsnøres fra golgiapparatet.

Vesikkel avsnørt fra golgiapparatet.
Vesikkelen på vei mot cellemembranen.
Vesikkelen på vei mot cellemembranen.
Vesikkelen i kontakt med cellemembranen.
Vesikkelen tømmer sitt innhold ut av cellen
Eksocytose – sekresjon.   

Endoplasmatisk retikulum (ER) –

plasmanettverk

Plasmanettverket er et membransystem som består av væskefylte kanaler med membranvegger og blærer. Rommet mellom membranene kalles lumen. Nettverket fyller store deler av cytoplasmaet og henger sammen med den ytre kjernemembranen. Plasmanettverket deles inn i et glatt og et kornete nettverk. Det kalles kornete ER (ru ER) når det er ribosomer på overflaten, og glatt ER når overflaten er uten ribosomer.
Tegning av ru og glatt endoplasmatisk retikkulum. Nettverkene henger sammen med hverandre og den ene typen kan gli over i den andre typen. Den relative mengden av ru og glatt endoplasmatisk retikulum varierer mellom forskjellige celletyper.

Glatt ER

Det glatte nettverket er blant annet involvert i oppbygging og omsetning av stoffer som karbohydrater, fettsyrer, fosfolipider og kjønnshormoner. Glatt ER i levercellene har enzymer som bryter ned giftstoffer fra for eksempel medisiner og rusmidler. I melkekjertler hos pattedyr foregår melkeproduksjonen i glatt ER. Konsentrasjonen av kalsiumioner (Ca2+) blir også regulert i glatt ER. Dette har blant annet betydning for muskelsammentrekninger.

Ru ER

Det kornete nettverket transporterer RNA fra cellekjernen og ut til ribosomene, sorterer og videresender proteiner fra ribosomene og fungerer i tillegg som lagringsplass for ulike stoffer.

Ribosomer på det kornete nettverket (ru ER) produserer blant annet membranproteiner og proteiner som skal brukes utenfor cella, slik som fordøyelsesenzymer og noen hormoner.

Proteiner fraktes rett fra ribosomene og inn i lumen (hulrommet) på ru ER. Her blir sukkermolekyler festet på proteiner (glykosylering) slik at de blir til glykoproteiner. Sukkermolekylene fungerer som en adresselapp. Proteinene blir så sortert, pakket i transportvesikler (blærer) og sendt til riktig adresse når de skilles ut fra plasmanettverket.
Tegning av cellekjerne, plasmamembran og ribosomer i arbeid.Proteintranskripsjon på ru ER. Membranblærer (transportvesikler) med proteiner sendes fra plasmanettverket til golgiapparatet.   

Golgiapparatet

Mikroskopbilde av golgiapparat, som kan minne ol en tallerkenstabel.Golgiapparatet fungerer som cellas pakkesentral. Proteiner som kommer i transportvesikler fra ru ER, blir modifisert, pakket og sendt videre til riktig adresse.Golgiapparatet består av flate membransekker (cisterner) som er stablet oppå hverandre. Hovedoppgavene til golgiapparatet er å ferdigstille proteiner (for eksempel enzymer), samt å sortere, pakke og transportere dem til riktig sted.

Vesikler med nye proteiner fra ER smelter kontinuerlig sammen med membransekker i golgiapparatet. Proteinene skal enten brukes i golgiapparatet, i andre organeller eller sendes ut av cella. Golgiapparatet er også sted for lagring av proteiner og for produksjon og frakt av komplekse polysakkarider (karbohydrater) som inngår i celleveggen.

I golgiapparatet blir proteinene sendt videre i stabelen med membransekker mens de får påkoblet karbohydrater og fosfatgrupper. Dette gjør at de foldes til en funksjonell struktur – klare til bruk. Les mer

Sterke enzymer, slik som de nedbrytende lysozymene, gjennomgår etterbehandling i flere lag (cisterner) før de pakkes klare i vesikler som lysosomer. Skjul


Proteiner som skal skilles ut av cellene (sekresjon), avsnøres i vesikler som senere smelter sammen med cellemembranen slik at innholdet kan tømmes på utsiden ved eksocytose.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff