Fagstoff

På leiting etter den norske folkesjela

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Askeladden har fått prinsessa og halve kongeriket.Askeladden har fått prinsessa og halve kongeriket 

Den tyske filosofen og dikteren Johann Gottfried Herder (1785–1863) fikk stor betydning for den norske nasjonsbygginga. Det er på mange måter hans forståelse av hva en nasjon er, som kom til å danne grunnlaget for den nye norske nasjonen.

Portrett av Johann Gottfried Herder malt av Gerhard Kügelgen. Illustrasjon.Johann Gottfried Herder (1784–1863). Portrett malt av Gerhard Kügelgen. 

 

Om Johan Gottfried Herder 

 

Folkeånden eller folkesjela

Herder mente at en nasjon bør dannes på bakgrunn av at et folk har et felles språk, ei felles historie, og felles kultur og verdier – altså et kulturelt fellesskap. Han kalte dette fellesskapet for "folkeånden" eller "folkesjela".

For å få tak i denne folkeånden blei det sentralt å studere folkets tekster, kulturelle uttrykk og levevaner. Herder var selv folkeminneforsker, og samlet inn ulike folkeeventyr og sanger som folk flest kjente til.

Hva skjuler seg i folkedypet?

Folkeminnearbeid blei derfor veldig sentralt for de norske nasjonsbyggerne. Asbjørnsen og Moe samlet inn, og skreiv ned, norske folkeeventyr og sagn. Ivar Aasen startet arbeidet med å lage et eget norsk skriftspråk, og Eilert Sundt studerte den norske mann og kvinnes verdier og levesett.

Herders ideer var derfor ei av drivkreftene bak det vi omtaler som "det norske prosjektet".

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Generelt