Oppgave

Erindringens dikter: Johan Sebastian Welhaven

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave

Johan Sebastian Welhaven: "Det omvendte beger"

Nattehimmel med skyer og månelys. Foto.   

I diktet "Det omvendte beger" skriver Welhaven om en mann som har mistet kona si. Mannen sørger og ser ingen glede i livet lenger. Han blir tilbudt en drikk som kan gjøre slutt på lidelsen hans, men da vil han samtidig miste alle minnene om sin avdøde kone. Mannen velger til slutt å helle ut drikken – derav tittelen "Det omvendte beger". Han finner glede i å minnes tida slik den var, selv om det både er sårt og vanskelig.

 

Les diktet "Det omvendte beger" og jobb med spørsmåla:

 

 1. Gjør greie for rimmønstret Welhaven bruker i diktet sitt.
 2. I diktet opptrer en skikkelse fra folketroa, en alv eller fe. Hva slags vesener er alver? Hva forbinder man med dem?
 3. Dikteren har brukt svært mange poetiske bilder. Se litt nærmere på noen typer bilder:
  • Naturen er mer enn en kulisse for handlinga. Gi eksempler på besjeling av død natur og dyr!
  • Dikteren personifiserer følelsene til hovedpersonen, herr Gilbert. Gi eksempler.
 4. Diktet beskriver en sorgprosess. 
  • Hva kjennetegner herr Gilberts følelsesliv før han møter alven?
  • Hva er det som får herr Gilbert til å innse at han ikke vil glemme kona si?
  • Hvilke reaksjoner er det avgjørelsen om å beholde minnene utløser i ham, fysisk og psykisk?
 5. Diktet fokuserer på et avgjørende øyeblikk i livet til herr Gilbert, og dikteren skildrer dette øyeblikket som et møte med et overnaturlig vesen som tilbyr helten glemsel. Om vi tolker dette møtet som et bilde på noe annet: Hva tror du valget til herr Gilbert egentlig handler om?
 6. Les i den språk- og litteraturhistoriske tidslinja om Johan Sebastian Welhaven.
  • Er det noe Welhaven og hovedpersonen i diktet har felles?
 7. Les i tidslinja om romantikken. Kan du peke på romantiske trekk ved dette diktet?
 

 

Relatert innhold

Generelt