Fagstoff

Hvorfor dokumentere?

Publisert: 24.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Arbeid på bærbar pc

Det kan i utgangspunktet virke overflødig å dokumentere så mye, men god systemdokumentasjon gir mange fordeler.

Med god dokumentasjon blir det enklere å finne feilen!Med god dokumentasjon blir det enklere å finne feilen!

Mange tenker at det er unødvendig med så mye dokumentasjon, bare systemet virker, er alt ok. Men oppstår det feil, er det mye raskere å finne feilen når du har god dokumentasjon. Dessuten blir det lettere for andre å overta hvis du for eksempel bytter jobb!

Hjelp ved feilsøking

Når noe går galt, vil systemdokumentasjonen være en verdifull referanse i feilsøkingsprosessen. God dokumentasjon reduserer tida som går med til feilsøking. Det er gjerne slik at de nettverkene som har mest problemer, også er de med minst dokumentasjon - og omvendt.

Hjelp for nye IKT-medarbeidere

De fleste bytter på ett eller annet tidspunkt jobb. Når en ny medarbeider overtar ansvaret for systemet, vil dokumentasjonen være vesentlig for at den nye medarbeideren skal få oversikt over systemet.

Hjelp for leverandører og konsulenter

Ved seinere utvidelser vil leverandører eller konsulenter ofte ha behov for en oversikt over systemet.

Mange jobber utenfor selve arbeidsplassen, og disponerer maskiner som bedriften eier. Dette må vi ha oversikt over.Mange jobber utenfor selve arbeidsplassen og disponerer maskiner som bedriften eier. Dette må vi ha oversikt over.

Bedre oversikt

Datautstyret er en del av bedriftens inventar. Derfor skal det verdisettes i regnskapet og som regel avskrives. Bedriften eier ofte også maskiner og annet utstyr som disponeres av de ansatte utenfor arbeidsplassen. Det er derfor et behov for å holde oversikt over hvor dette utstyret befinner seg, og hvem som disponerer det.

Programvarelisenser er gjerne knyttet opp mot antallet brukere, eller antallet maskiner programmet er installert på. Support- og serviceavtaler er ofte knyttet opp til bestemte maskiner eller et bestemt antall maskiner.

Selv om det er litt arbeid å lage og vedlikeholde en god systemdokumentasjon, sparer det på sikt IKT-medarbeiderne for mye tid og virksomheten for penger.