Fagstoff

Liten nettverksinstallasjon

Publisert: 17.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Systemutvikler

Her skal vi ta for oss en installasjon av et lite nettverk. Installasjonen må ta utgangspunkt i hvilket maskinutstyr og hvilken programvare du har tilgang til.

Følg nøye instruksjonen i håndboka for maskiner og programvare.Følg nøye instruksjonen i handboka for maskiner og programvare.

Vi beskriver ikke selve installasjonen og konfigureringen her, siden den er avhengig av type utstyr og operativsystemversjoner som skal brukes. Du må derfor ta utgangspunkt i informasjon og handbøker for det utstyret og den programvaren du skal bruke.

Hva trenger du?

For å kunne gjennomføre en liten nettverksinstallasjon trenger du:

 • en maskin som kan fungere som server
 • minimum to maskiner som kan fungere som brukermaskiner
 • en hub eller switch
 • kabler og plugger
 • en skriver
 • et nettverksoperativsystem (Windows-server eller Linux)
 • et standard kontorstøttesystem (Officepakke)
 • tilgang til Internett (for å kunne laste ned drivere, søke i leverandørers online-dokumentasjon og lignende)

Hva må du gjøre?

Oppgaver du bør gjennomføre i forbindelse med installasjonen omfatter å

 • planlegge rekkefølge for installasjon og konfigurasjon
 • installere nettverksoperativsystem på server
 • installere kontorstøttesystem på server
 • lage en mappestruktur på server
 • opprette og konfigurere rettigheter og tilganger for brukerkontoer
 • installere operativsystem på brukermaskiner
 • koble server og brukermaskiner sammen med hub eller switch
 • installere skriverservertjeneste på en av brukermaskinene
 • koble skriver til hub eller switch
 • konfigurere sikkerhet på server og arbeidsstasjoner

Etter installasjonen - sjekk at alle brukermaskinene kommuniserer med serveren, at utskrift fungerer osv.Ansatte sjekker at maskinene kommuniserer med serveren etter installasjonen.

Teste installasjonen

Når installasjonen er fullført, bør du teste at:

 • brukermaskinene kan kommunisere med server
 • brukere kan logge inn
 • tilganger og rettigheter er satt riktig for ulike brukere
 • kontorstøttesystem på server kan kjøres fra brukermaskinene
 • utskrift fungerer fra brukermaskinene
 • sikkerhetsinnstillinger fungerer

Du må selvsagt også teste den enkelte installasjonen underveis før du går videre til neste punkt i installasjonsplanen.

Utvide installasjonen

Avhengig av hvilket utstyr du har tilgang til, kan du utvide installasjonen. Her er noen muligheter:

 • I en klasse kan flere små nettverk kobles sammen til ett nettverk med flere segmenter.
 • Ulike servertjenester som for eksempel e-post og web kan installeres på en eller flere servere.
 • Hvis nettverket kan kobles til Internett, kan tjenester for VPN og ekstern tilgang til for eksempel en nettserver konfigureres.
 • Du kan konfigurere en maskin som brannmur og sette opp en demilitarisert sone DMZ med en server foran og en bak brannmuren.
 • Hvis du har tilgang til flere rutere, kan det settes opp flere mulig rutere mellom to eller flere LAN-nettverk.
 • Du kan sette opp et WiFi-tilgangspunkt for trådløs tilgang til nettverket.

Å planlegge er en viktig del av installasjonen og ved utvidelse av installasjonen.