Fagstoff

Innhente tilbud og anskaffe utstyr

Publisert: 17.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Systemutvikler

Planene for systeminstallasjonen som vi lagde i det forrige kompetansemålet, er utgangspunkt for kravdefinisjoner og kravspesifikasjoner når vi skal hente inn tilbud fra utstyrsleverandører.

Når vi skal investere i nytt datautstyr, må vi vite hva vi trenger - hvilke behov virksomheten vår har.Når vi skal investere i nytt datautstyr, må vi vite hva vi trenger – hvilke behov virksomheten vår har.

Utstyret må dekke behovet

Det viktigste når vi kjøper inn utstyr til en systeminstallasjon, er ikke prisen, men at utstyret dekker de behovene virksomheten har. Vi må derfor være nøye med å spesifisere hvilke krav vi har til utstyret, hva det skal brukes til, og hvilket utstyr det skal kobles sammen med.

Når vi skal kjøpe inn datautstyr, er det viktig å følge reglene for anskaffelser. Du kan lese om regler for anskaffelser her.

Kravdefinisjon og kravspesifikasjon

Krav til IKT-systemer kan beskrives enten som en kravdefinisjon eller som en kravspesifikasjon.

En kravdefinisjon er en brukerorientert beskrivelse av et IKT-system, mens en kravspesifikasjon er en presis teknisk beskrivelse av det samme systemet.

En kravdefinisjon skrives i vanlig språk slik at den er forståelig for alle som er involvert. Kravene deles inn i to kategorier: funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.

Funksjonelle krav er en beskrivelse av hvordan systemet skal «oppføre» seg, hva det skal gjøre og ikke gjøre, og sier noe om tilgjengelighet, brukervennlighet og sikkerhet fra brukerens ståsted.

Ikke-funksjonelle krav er rammene for systemet. For en nettverksinstallasjon kan det for eksempel være hastighet, antall brukere, antall tilknytningspunkter og lignende. De ikke-funksjonelle kravene skiller seg fra de funksjonelle ved at det er mulig å tallfeste dem.

Kravdefinisjon og kravspesifikasjon er omtalt i faget Virksomhetsstøtte i kompetansemålet «Kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system».

Merk at det også er vanlig at leverandører deltar i planleggingsarbeidet.

Det viktigste ved anskaffelse av utstyr til en systeminstallasjon er ikke prisen, men at utstyret dekker de behovene virksomheten har.