Fagstoff

Telefonsalg

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trådløst internett i fly

Mange føler seg plaget av telefonselgere. Markedsføringsloven gir forbrukere adgang til å reservere seg mot uønsket direkte markedsføring.

Lei av telefonsalg? Du kan reservere deg!Lei av telefonsalg? Du kan reservere deg! 

Oppgave:

Reservere deg

 

Gå inn på Reservasjonsregisteret og følg anvisningen for å reservere deg mot uønsket reklame.

  • Hvis du ønsker å reservere deg, kan du fylle ut skjemaet.
  • Hvis du ikke ønsker å reservere deg, kan du nøye deg med å se hvordan registeret virker.

Brønnøysundregistrene har ansvar for flere kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.Brønnøysundregistrene har ansvar for flere kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. 

Reservasjonsregisteret

Forbrukerombudet får mange klager på uønsket telefonsalg. Når vi driver salg og markedsføring på telefon eller med adressert post, skal vi oppdatere vårt adresseregister mot Reservasjonsregisteret for direktemarkedsføring.

Forbrukere kan reservere seg på Brønnøysundregistrenes nettside, eller ved å ringe Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.

Brønnøysundregistrene: Reservasjonsregisteret mot telefonsalg og adressert reklame 

Den som registrerer seg i Reservasjonsregisteret, kan angi at reservasjonen likevel ikke skal gjelde for markedsføring til inntekt for frivillige organisasjoner.

Kunden skal enkelt og gebyrfritt ha anledning til å reservere seg mot slike henvendelser. Dette gjelder også for innsamlingsaksjoner til frivillige organisasjoner.

Reservasjon i Reservasjonsregisteret gjelder ikke markedsføring når det eksisterer et kundeforhold.

Oppdatere adresseregister

Det er forbudt å rette markedsføring med telefon eller adressert post til personer som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret eller direkte hos den næringsdrivende.

Virksomheter som driver direkte markedsføring, plikter å oppdatere sine lister mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

Brønnøysundregistrene: data fra Reservasjonsregisteret 

I markedsføringslovens §§ 12 og 13 beskrives retten til reservasjon og virkninger av reservasjon. § 14 har en bestemmelse om at det er forbudt å rette markedsføring ved telefon til forbrukere på visse dager og tidspunkter. Det gjelder blant annet lørdager og helgedager og virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00.

Markedsføringsloven § 12, § 13 og § 14  

Telefonsalg – se video på YouTube.