Fagstoff

Fordøyelsesprosessen

Publisert: 06.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Industrielt prosessanlegg

La oss ta en titt på en prosess du kjenner godt, og som faktisk er en del av deg. Vi skal bruke fordøyelsesprosessen som et eksempel når vi lager et flytskjema.

Fordøyelsessystemet. Illustrasjon.Fordøyelsesprosessen  

Vi bytter ut de indre organene med utstyr som vanligvis brukes i prosessindustrien. Dette er enhetsoperasjonene i prosessen:

  1. Miksing: Prosessen starter med knusing av maten samtidig som den blandes med et enzym.
  2. Transport: Maten transporteres til magesekken via spiserøret. Det er to ventiler på dette røret.
  3. Reaktor: I magesekken skjer det meste av den kjemiske bearbeidingen.
  4. Nøytralisering: Magesyren nøytraliseres ved at det tilsettes en base.
  5. Absorpsjon: I tarmen absorberes produktene.
  6. Transport til kunde: Blodet sørger for at produktene kommer dit de skal (til cellene i kroppen).
  7. Avfallshåndtering: Avfallet deponeres på en forsvarlig måte.

Et flytskjema for denne prosessen kan da se slik ut:

Eksempel på prosessflytskjema: Fordøyelsesprosessen  

Relatert innhold

Generelt