Oppgave

Oppgave, skjema

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Du skal i denne oppgaven utarbeide tegninger.

 Situasjonsbeskrivelse

Du skal i gang med en elektrisk installasjon. Kunden skal utvide huset sitt med et bad og en gang. Han ønsker at lyset i gangen skal være styrt fra to steder. Videre vil han ha to lys på badet styrt med en 2-polt bryter. I tillegg skal det installeres stikkontakter på badet (til føner) og to stikkontakter i gangen.

Oppgave

Utarbeid anleggsdokumentasjon til dette oppdraget, det vil si:

- Installasjonstegning.

- Koblingsskjemaer.

- Komplett materialliste. Pass på å få riktig antall ledere og riktige fargekoder.

Relatert innhold