Ekstern ressurs

Søkemotorer

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trådløst internett i fly

Markedsføring i søkemotorer kan være effektivt. De vanligste metodene er annonser og søkemotoroptimalisering. Den som selger blant annet ringetoner, logoer, spill og lignende via nett og mobil, skal sjekke at kunden ikke er mindreårig.

Søkemotoroptimalisering. Hvilke annonsører kommer øverst på lista?Søkemotoroptimalisering. Hvilke annonsører kommer øverst på lista? 

Oppgave:
Hvem blir vist øverst?

Gå inn på en søkemotor og bruk forskjellige søkeord, for eksempel «sydenferie», «flytur», «videregående skole».

 

Drøft:

  • Hva kjennetegner de ti øverste annonsørene?
  • Hva er grunnen til at akkurat disse blir vist øverst?
  • Kan en slik rangering ha etisk betenkelige sider?

 

Det gjelder strenge regler for reklame overfor mindreårige!Det gjelder strenge regler for reklame overfor mindreårige. 


Oppgave:

Hensyn til barn

Drøft og gi eksempler fra eget nærmiljø på praksis ved nettsalg til barn under 18 år.

 

Hjelpespørsmål:

  • Blir lover og regler fulgt?
  • Hvis ikke: Hvem er det som svikter?
  • Hva kan gjøres for å få selgere til å følge lover og regler?

Søkemotormarkedsføring

Søkemotorer leter fram nettsider på Internett som passer med et gitt søk basert på søkeord. Vi kan søke på hele Internett (Google og Yahoo), eller innenfor et bestemt nettsted, for eksempel en nettbutikk, et oppslagsverk eller en nettavis.

Søk kan for eksempel gjøres innenfor et bestemt tema eller et produkt, etter illustrasjoner (foto, tegninger) eller etter priser.

Markedsføring i søkemotorer kalles søkemotormarkedsføring, som har to hovedformer:

  • søkemotoroptimalisering
  • annonse i søkemotorer

Mange nettsteder baserer seg på inntekter fra små bannerannonser som er klikkbare og leder til annonsørens nettsted. Betalingen beregnes per klikk (cpc – cost per click). Annonsøren betaler for antall klikk på annonsen.

Søkemotoroptimalisering

Den mest kjente formen for søkemotormarkedsføring er Google Ad Words. Vi velger søkeord som beskriver produktene eller tjenestene, og angir et budsjett per klikk og totalt for en tidsperiode. Når potensielle kunder søker etter det vi tilbyr, er det mye mer sannsynlig at de ser annonsen vår.

Selskaper som driver søkemotorer tjener penger blant annet ved å selge søkeord. Et firma eller en organisasjon betaler for å bli vist øverst på resultatlista når noen søker på et bestemt ord. Vi betaler for hvert klikk på annonsen vår. Vi angir et budsjett og justerer det etter hvert som vi ser resultatene.

Søkemotoroptimalisering er å benytte metoder som gjør at en nettside eller flere nettsider blir mer synlige eller oppnår en høyere «ranking» på søkemotorens resultatsider.

Hensyn til barn

Det er veldig enkelt å kjøpe ringetoner, logoer, spill og lignende via nett og mobil. Den som selger ringetoner og lignende via mobil, skal sjekke at kunden ikke er mindreårig. Alle mobiloperatører skal ha tilbud om å registrere barn som mindreårig bruker på mobilabonnement. Barn under 18 kan ikke ha abonnementsavtale.

Markedsføringsloven er klar på dette området: Det er forbudt å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte ytelser eller overtale foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til dem.