Fagstoff

Det norske prosjektet

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Fra Stalheim. Maleri. Fra Stalheim    

Hvordan ble forestillinger om Norge og "det norske" skapt på 1800-tallet? Og hvordan preger disse forestillingene oss i dag?

 

I dette kapittelet nærmer vi oss temaet gjennom ni ulike innfallsvinkler:

 • de første nasjonsbyggerne
 • den nye nasjonen Norge
 • historiene om Norge
 • nasjonalfølelse
 • å være norsk
 • folkediktning og nasjonsbygging
 • natur og nasjonsbygging
 • det norske demokratiet vokser fram
 • egen nasjon – eget språk
 • å være norsk i dag

Til hver fagtekst er det knyttet tekster og arbeidsoppdrag.
Disse er samlet i tekstsamlingen og oppgavesamlingen på slutten av kapittelet.