Fagstoff

Det norske prosjektet

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Fra Stalheim. Maleri. Fra Stalheim    

Hvordan ble forestillinger om Norge og "det norske" skapt på 1800-tallet? Og hvordan preger disse forestillingene oss i dag?

 

I dette kapittelet nærmer vi oss temaet gjennom ni ulike innfallsvinkler:

  • de første nasjonsbyggerne
  • den nye nasjonen Norge
  • historiene om Norge
  • nasjonalfølelse
  • å være norsk
  • folkediktning og nasjonsbygging
  • natur og nasjonsbygging
  • det norske demokratiet vokser fram
  • egen nasjon – eget språk
  • å være norsk i dag

Til hver fagtekst er det knyttet tekster og arbeidsoppdrag.
Disse er samlet i tekstsamlingen og oppgavesamlingen på slutten av kapittelet.