Fagstoff

Cellemembranen

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tegnet dyrecelle med tydelige organeller

Tenk at cellene våre har samme grunnleggende struktur som cellene hos fluer og agurker! De fleste cellene er så små at vi ikke kan se dem uten mikroskop, men det finnes unntak, som froskeegg. De eukaryote cellene har en enorm variasjon i størrelse og form, men til tross for den store variasjonen er det også mange fellestrekk. Alle eukaryote celler består av tre hoveddeler: cellemembran, cellekjerne og cytoplasma med organeller.

Tegning av dyrecelle og forstørret fosfolipidmembran. Illustrasjon.Cellemembranen som omslutter de eukaryote cellene, er selektivt permeabel. Det vil si at noen stoffer slipper lett gjennom, enkelte får hjelp til å passere, mens atter andre aldri slipper gjennom.     

 

 

Molekylstruktur av fosfolipid. Illustrasjon.Detaljert tegning av et fosfolipid med fettsyrer, glyserol og fosfatgruppe.   

 

Tegnet cellemembran med åpne ionekanaler. Illustrasjon.Cellemembran: dobbelt lag av fosfolipider med ionekanaler.   

 

 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Transport gjennom cellemembran\"Transport gjennom cellemembranen.  

Cellemembranen

Cellemembranen avgrenser cellene fra omgivelsene og beskytter innholdet ved at den skaper og opprettholder et stabilt indre miljø. Dette gjør den ved å kontrollere transporten av stoffer inn og ut av cella. Cellemembranen deltar også i kommunikasjonen med andre celler ved at molekyler på overflaten svarer/responderer på hormoner og andre signalmolekyler.

Tegning av forstørret fosfolipidlag. Illustrasjon.Den doble cellemembranen består av to lag med fosfolipider, der de vannavstøtende fettsyrene er vendt mot midten av membranen. 

Fosfolipider

Cellemembranen består i hovedsak av et dobbelt fosfolipidlag med proteiner. Fosfolipidene har et «hode» som er vanntiltrekkende (hydrofilt), og to fettløselige «haler» som er vannavstøtende (hydrofobe).

De fettløselige delene i fosfolipidene står vendt mot sentrum av membranen og danner et hydrofobt midtsjikt. Overflatene på den doble membranen er derimot hydrofile fordi de vannløselige delene vender ut mot omgivelsene og inn mot celleinnholdet. Flere av organellene inne i cellene er også omgitt av en dobbel fosfolipidmembran. Denne ligner cellemembranen, men utvalget av membranproteiner kan variere.

Tegning av cellemembran med proteiner og kolesterol i membranen. Illustrasjon.I cellemembranen finnes det også kolesterol, som styrker og øker elastisiteten. Mange spesialiserte proteiner sørger for transport, mens andre fungerer som reseptorer. Et slimlag av glykoproteiner ytterst (glykokalyks) beskytter cella mot nedbryting og fungerer blant annet som en "tag" for gjenkjenning (identifisering).   

Membranproteiner

Proteiner utgjør omtrent 50 prosent av membranens masse. Membranproteinene har mange ulike funksjoner. For eksempel finnes det flere typer ionekanaler som hjelper vannløselige stoffer som ioner, karbohydrater og aminosyrer gjennom cellemembranen. Disse har en kappe av vann rundt seg og kan ikke passere det hydrofobe midtsjiktet i membranen. En annen type membranproteiner er spesialiserte reseptorer, som blant annet tar imot signaler fra vannløselige hormoner.

Fettløselige stoffer som testosteron, østrogener og vitamin A, D, E og K kan derimot lett diffundere gjennom cellemembranen. Små molekyler som H2O, CO2 og O2 kan også passere mellom fosfolipidene.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig