Veiledning

Arbeid med fagtekster og oppgaver

Publisert: 04.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv utGrethe Melby ved Laksevåg videregående skole har laget en spilleliste på i alt 14 videoer der hun går gjennom hvordan man kan arbeide med fagtekstene i et kapittel i fagmenyen i medie- og informasjonsfaget. Dersom du er ny NDLA-bruker, kan det lønne seg å sette av tid til å se brukertipsene Grethe deler med sine elever.

 

Hva er MIK 1 og hva er MIK 2?

Læringsressursene til modul 1 og modul 2 i faget medie- og informasjonskunnskap er samlet i ett fag med en felles fagforside (nettavis) og et felles verksted (praktisk-estetisk inngang). Vi synes dette er fornuftig siden flere kompetansemål i MIK 2 bygger på tilsvarende kompetansemål i MIK 1.

Velger man ”alle” på toppen av fagmenyen, blir alt innhold i fagmenyen synlig. Men det er også mulig å sortere stoff som passer best enten for vg2 (MIK 1) eller vg3 (MIK 2). Noen læringsressurser dekker kompetansemål i begge læreplaner.

Slik jobber du med fagtekster

Fagtekstene i fagmenyen har mange likheter med en side i en lærebok, men teksten inneholder i tillegg lyd, video, interaktive elementer og lenker til eksterne fagsider. Innhold som er plassert i hovedfeltet, er innføringstekst. Det gjelder også lyd- og videoinnhold.

Elementer som er plassert i høgrespalten, er tilleggsressurser til innføringsteksten. Huskelappen er ment som en hjelp til å trekke ut det viktigste i teksten, og til å gi en enkel oversikt over problemstillinger som fagteksten tar opp.

Fagtekstene er plassert i en tematisk sammenheng i fagmenyen, men kan godt brukes enkeltvis. Du kommer raskt til neste side ved å bruke bla-knappen øverst eller nederst på sida. Fagtekstene er knyttet sammen med (relatert til) andre fagtekster i MIK-faget, eller andre fag på NDLA som behandler samme problemstilling. Disse tekstene finner du under fanen "relatert" nederst på siden. Her finner du også oppgaver til fagteksten.

Strek under og noter

faksimile av fanen Min læring på NDLA  De fleste elever er vant til å streke under eller lage notater til læreboktekster. Det kan du også gjøre på NDLA. Dersom du logger deg inn med Facebook-, Google- eller Feide-kontoen din, kan du streke under viktige avsnitt i det du leser, og lage egne notater. Disse finner du igjen neste gang du går inn på fagsiden.

Alle notatene dine blir dessuten lagret på siden ”Min læring” som bare du har tilgang til. Bruk gjerne Firefox som nettleser. Foreløpig fungerer ikke denne tjenesten i Explorer.

Å lære gjennom å løse oppdrag

En annen innfallsvinkel er å starte med et arbeidsoppdrag eller en refleksjonsoppgave. Oppgavene er samlet i en egen oppgavesamling under hvert kapittel, eller hvert underkapittel, i fagmenyen. Også i verkstedene finner du arbeidsoppdrag som krever teoretiske kunnskaper.

De fleste oppgavene er relatert til en fagtekst eller en ekstern nettressurs som du må bruke for å løse oppgaven. Høsten 2013 vil det bli produsert flere og mer interaktive læringsløp til alle kapitlene i fagmenyen.

Test hva du kan

Vi er i gang med å utvikle tester som kan brukes i forkant eller i etterkant av arbeidet med et mediefaglig temaområde. Disse testene samler vi under tittelen "Hva kan du nå?" på slutten av hvert hovedkapittel. Målet er at alle kapitler skal ha en egen samling av interaktive tester og repetisjonsoppgaver seinest 1. januar 2014.