Fagstoff

Rabatter og prisavslag

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tilbudsplakat

Overfor bedriftsmarkedet og institusjonsmarkedet kan det være aktuelt å gi rabatter. På forbrukermarkedet kan det være gunstig å sette ned prisene i lavsesongen.

NHO-konferanse på Sundvollen hotellNHO-konferanse på Sundvollen hotell.

Tilbud om rabatt


Hvis et firma, en organisasjon eller en institusjon vil bruke vårt hotell som overnattingssted for sine ansatte og som møte- og konferanselokaler, er det aktuelt å forhandle fram rabatter. En avtale med en større kunde kan være mye verdt for bedriften vår, og det er rimelig at vi tilbyr en rabatt. Samtidig må vi passe på at rabatten ikke «spiser opp» hele dekningsbidraget!


Tabellen nedenfor viser hvor mye mer vi må selge av et produkt dersom vi gir en bestemt rabatt og produktet har en gitt dekningsgrad.

Rabatt

Dekningsgrad

 

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

–   2 %

125

111

107

105

105

103

103

103

–   4 %

167

125

115

111

109

107

10

105

–   6 %

250

143

120

118

114

111

109

108

–   8 %

500

167

136

125

119

115

113

111

–  10 %

 

200

150

133

125

120

117

114

–  15 %

 

400

200

160

143

133

127

123

–  20 %

 

 

300

200

167

150

140

133

 

Dersom vi gir 10 prosent rabatt på et produkt med en dekningsgrad på 30 prosent, må vi selge 50 prosent flere enheter for å beholde samme dekningsbidrag. Det kan altså få store konsekvenser dersom vi gir for mye rabatt.

Husk at grunnen til at vi gir rabatt, er å øke omsetningen og få et bedre resultat!

Les om tilbud, anbud og rabatter her.  

I lavsesonger kan det være aktuelt å sette ned prisene på flybilletter for å fylle opp plassene.I lavsesonger kan det være aktuelt å sette ned prisene på flybilletter for å fylle opp plassene.

Sette ned prisen

Prisavslag brukes som virkemiddel på mange måter. Bedriften kan ha tilbudsvarer for å øke salget på andre varer, eller den kan gi kvantumsrabatt («Kjøp tre – betal for to»).

Det kan også være slik at vi ønsker å introdusere et nytt produkt og derfor setter prisen lavere for å komme inn på et marked og få gjort produktet vårt kjent.

Høy- og lavsesong

I reiselivsnæringen er det aktuelt med forskjellige priser i høy- og lavsesong. Selv om inntektene da blir mindre per produkt vi selger, kan også kostnadene være mindre. Hotellplasser og flybilletter som vi kjøper inn til vårt pakketilbud, vil for eksempel kunne være lavere i lavsesongen.

Hvis vi velger å sette ned prisen, må vi beregne hva som er den laveste prisen vi kan ta, og hvor lenge vi kan holde den lave prisen. Ved å sette ned prisen i perioder kan vi få solgt flere enheter av produktet vårt.