Fagstoff

Kalkyler

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tilbudsplakat

Når vi skal bestemme prisen på et produkt, må vi beregne hvor mye produktet vil koste oss. Da setter vi opp et kostnadsoverslag – en kalkyle.

Sightseeing med veteranbuss. Hvis vi skal beregne prisen på en bussreise, må vi ta hensyn til hvor mange plasser bussen har, hvoSightseeing med veteranbuss. Når vi skal beregne prisen på en bussreise, må vi ta hensyn til hvor mange plasser bussen har, hvor mange av dem vi kan regne med å selge, hvor lang tid turen tar, hva drivstoffet koster og så videre. 

 

Prising av turbiltransport   

Inntektene må være større enn kostnadene

For at en reiselivsvirksomhet skal være lønnsom, må inntektene være større enn kostnadene. For å sikre lønnsomheten må vi fastsette riktig pris på produktene våre. Vi må utarbeide en kalkyle.

For å få et overslag over kostnadene ved et reiselivsprodukt, for eksempel en bussreise, lager vi en selvkostkalkyle eller en bidragskalkyle.

Selvkostkalkyle

Når vi bruker selvkostmetoden, gjør vi en utregning for å komme fram til den prisen vi skal ta – en priskalkulasjon. Utregningen skal sikre at alle kostnadene – både de direkte og de indirekte – blir tatt med. Prisen skal være høy nok til å dekke alle kostnadene og gjerne gi en fortjeneste i tillegg.

Faste og variable kostnader - kaffebarFaste og variable kostnader – kaffebar. 

Kalkyle – kostnadsoverslag

 

Hva mener vi med

  • variable kostnader?
  • faste kostnader?

Bidragskalkyle

Med bidragsmetoden forsøker vi å finne den optimale prisen i markedet, det vil si den prisen som gir oss det høyeste dekningsbidraget. I en bidragskalkyle beregner vi de variable kostnadene vi pådrar oss ved å påta oss et oppdrag, for eksempel å arrangere en båt- eller bussreise for en gruppe turister. Så anslår vi markedsprisen for oppdraget ut fra konkurransesituasjonen. Differansen mellom de variable kostnadene og den prisen vi velger å ta, kaller vi dekningsbidrag.

Du kan repetere fra vg1 her:

Selvkostkalkyle 

Bidragskalkyle 

Relatert innhold