Fagstoff

Utfordringer med å skape en bærekraftig utvikling

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hvert eneste menneske på kloden har behov for ressurser fra naturen som mat, klær og andre produkter. Jo flere mennesker og jo høyere levestandard, desto større blir belastningen på jordas ressurser.

Google maps lenke til kart. Skjermdump.Google maps: Her kan du selv se på slummen i Jakarta på satellittfoto.        

effekten av overforenkling av miljøet.Lenke til simulering.Simulering og oppgaver: Effekten av overforenkling av miljøet.   

hvordan mennesker former det naturlige miljøet.Lenke til simulering.Simulering og oppgaver: Hvordan mennesker former det naturlige miljøet.   

Et tørt og et frodig landskap. Foto.Sahel i mars 1984, mot slutten av tørketiden (øverst), og i september 1982, etter regntiden. Dersom klimaet endres og svekker regntiden, blir området ubeboelig.  

Kyr og gjeter på beite i Somalia. Foto.Beitedyr i Somalia. Overbeiting kan føre til erosjon og framtidig ødelegging av beitelandet.
Fotograf: Sgt. G.D. Robinson
 

Jordas fattige

FN har anslått at det i 2050 vil være over 9 milliarder mennesker på jorda. Mange fattige i utviklingsland bor i enkle skur med tak av bølgeblikk uten sanitæranlegg. De aller fattigste på kloden har ikke en gang tak over hodet. I Calcutta i India er det 2–3 millioner mennesker som sover på fortauet og i parkene. Mange mangler rent vann og har mangelfull ernæring. En del mennesker har verken tilgang til helsetjenester eller skoletilbud.

Slumbolig i vannkanten. Foto.Slum i Jakarta. Millioner av fattige bor under lignende forhold i mange av verdens storbyer.   

Fattigdom bidrar til miljøproblemer

Fattigdom og overbefolkning kan bidra til å skape miljøproblemer. En fattig bonde i Amazonas kan bli nødt til å brenne regnskog for å skaffe åkerland slik at han kan dyrke mat til ungene sine. Nomader i Afrika trenger mange husdyr for å skaffe nok mat til familien. Dette kan bidra til overbeiting som fører til at den naturlige vegetasjonen skades. Planterøttene kan ikke lenger holde jorda fast. Derfor kan vinden blåse jorda av gårde, eller den kan vaskes bort med regnvannet. Dette kalles jorderosjon.
Å gi verdens fattige et bedre liv er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor.

Klimaflyktninger

Ifølge FNs klimapanel er det de rike industrilandenes utslipp av klimagasser som er den viktigste årsaken til den globale oppvarmingen. Men det er ikke de rike landene som blir mest skadelidende. Verst blir det for mange av jordas fattigste som bor i land som kan bli hardt rammet av klimaendringene. Spesielt gjelder dette områder der det er lite nedbør. Liten tilgang på vann begrenser muligheten for å dyrke mat og skaffe fôr til husdyr. Mange områder i Afrika har allerede blitt ubeboelige på grunn av ekstrem tørke eller ekstremt regnfall og flom. Dette sender fattige mennesker ut på leting etter nytt land. Når ressursgrunnlaget blir borte, må tusener av mennesker flykte fordi de ikke har noe å leve av. Den globale oppvarmingen kan føre til folkevandringer som verden aldri har sett maken til tidligere. Disse folkevandringene er allerede i gang. Klimaflyktninger prøver å ta seg over fra Afrika til Europa eller Kanariøyene i håp om en bedre framtid.

Overforbruk av naturressurser

Den store bruken av naturressurser i de rike landene er en viktig årsak til noen av dagens miljøproblemer. I industriproduksjonen brukes det store mengder naturressurser som metaller, kull, olje og gass. Råstoffer tas ut fra naturen, bearbeides til produkter, blir kjøpt og brukt for til slutt å ende som avfall. Mange av varene som vi kjøper, blir kastet etter kort tids bruk og havner på søppelfyllingene. På denne måten blir en stor del av råstoffene som brukes i industrisamfunnene, omdannet til avfall. Det forbruksmønsteret vi har vent oss til i den rike delen av verden, er sløsing med ressurser. I dag er det knapphet på noen typer råvarer, for eksempel fosfat, som blant annet brukes i produksjon av kunstgjødsel. I verste fall kan det komme til å bli mangel på flere viktige ressurser i framtiden.

Veien fra råstoff til avfall. Illustrasjon.Det skjer et overforbruk av mange ressurser i bruk og kast-samfunnet, med kort vei fra råstoff til avfall. Gjenbrukssamfunnet prioriterer resirkulering av avfall, og dette sparer ressursbruken, reduserer behovet for avfallsdeponi og begrenser forurensningen.