Bilde

Plasmacelle (moden B-lymfocytt) med plasmanettverk

Publisert: 24.01.2014, Oppdatert: 03.09.2015
Celle med tydelige membraner sett i mikroskop. Foto.

Plasmacelle sett i transmisjonselektronmikroskop (TEM). Forstørrelse: x6000 når cellen vises med diameter på 10 centimeter.

Snittet viser plasmacellens store sentrale kjerne og store mengder med endoplasmatisk nettverk som omgir kjernen. Plasmaceller er modne B-lymfocytter (hvite blodceller) som finnes i blod og lymfe. De produserer og skiller ut antistoffer ved en immunrespons.