Fagstoff

Pris

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Tilbudsplakat

Når vi skal bestemme pris på et produkt eller en tjeneste, er det mange ting å tenke på. Er prisen for lav, blir fortjenesten for liten, er prisen for høy, mister vi kunder.

Ung gutt på handletur. Når han har betalt for varene, har de skiftet eier.Ung gutt på handletur. Når han har betalt for varene, har de skiftet eier.

Hva skal produktet vårt koste?

Prisen er den verdien som skal til for at en vare eller en tjeneste skal skifte eier. I dagligtale er prisen det pengebeløpet som en selger mottar fra en kjøper for et produkt eller en tjeneste, for eksempel det beløpet gjesten betaler for en overnatting på hotellet vårt.

Selv om en bedrift står fritt til å sette den prisen den ønsker på en vare eller en tjeneste, er det flere hensyn å ta:

  • Prisen må være slik at kundene synes produktet er verdt prisen.
  • Prisen må være så høy at bedriften går med overskudd og får dekket kostnadene sine.

Forskjell på utgifter og kostnader - et eksempel.  

 

 

Souvenirkiosken er en handelsbedrift - vi kjøper inn varer og selger dem videre.Suvenirkiosken er en handelsbedrift – vi kjøper inn varer og selger dem videre.

Hva er riktig pris?

For å kunne beregne «riktig» pris på et reiselivsprodukt må vi også ha svar på disse spørsmålene:

  • Hva koster produktet oss?
  • Hvilken pris tar konkurrentene for samme type produkt?
  • Hvor mye er markedet (kunden, gjesten, passasjeren) villig til å betale?

Les om prissetting i ulike typer bedrifter her: