Fagstoff

Leketøy

Publisert: 10.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Sikkerhetsutstyr

Gjenstander vi bruker og omgir oss med til daglig, kan ha ulike farlige egenskaper. Noen er innlysende – det sier seg selv at man kan skjære seg på en kniv. Andre er skjulte – visse batterier kan inneholde giftige tungmetaller, og visse rustfjerningsmidler for tøy kan gi alvorlige etseskader på kroppen.

Kinasjakk. Foto.Små leker  

 

Små barn bruker munnen til å gjøre seg kjent med verden, og derfor putter de også leker inn i munnen.


 

Kosebamse som holdes etter armen. Foto.Kosedyr  

 

De aller fleste barn er glad i kosedyr, så pass på at øyne og andre deler er godt festet.Produsenter, importører og forhandlere har ansvar for å vurdere om de produktene de lager og selger, kan medføre fare. For mange typer produkter er det innført regler som stiller strenge krav til innhold, utforming og merking.

Justis- og politidepartementet har utarbeidet en forskrift om leketøy og sikkerhet. Denne forskriften inneholder strenge krav til produsenter, importører og forhandlere av leketøy for barn.

Her er de viktigste kravene i forskriften:

 • Leketøy skal være utformet slik at det er minimal risiko for at brukerne kan bli skadet på grunn av de fysiske eller mekaniske egenskapene ved leketøyet.
 • Leketøy som kan puttes i munnen, skal ikke kunne blokkere åndedrettsorganene.
 • Leketøy skal ikke inneholde eller avgi helsefarlige eller brannfarlige stoffer. Det gjelder ikke minst maling, tusjer og fargestifter som kan inneholde tungmetaller som bly, kadmium, arsen, kvikksølv og andre.
 • Leketøy skal ikke inneholde radioaktive stoffer eller gi helseskadelig stråling.
 • Leketøy skal være konstruert slik at risikoen for skader på grunn av leketøyets elektriske egenskaper eller lydnivå er minimal.
 • Leketøy skal være konstruert slik at det ikke fører til infeksjon, sykdom og smitte.
 • Leketøy som inneholder materialer som kan gi allergiske reaksjoner, bør være merket med advarsel.
 • Hvis det er spesiell risiko ved å bruke et leketøy, skal det merkes med tydelig advarsel. Leketøy som kan være farlig for barn under 36 måneder, skal merkes særskilt.
 • Leketøy som inneholder magneter, skal ha særskilt merking. Magneter som henger sammen eller fester seg til en metallgjenstand inne i kroppen, kan forårsake alvorlig eller dødelig skade.


En del produkter er unntatt fra forskriften, for eksempel julepynt, sportsutstyr, luftgevær, kastepiler og sykler.

Alle produkter som har et CE-merke, overholder myndighetenes krav til helse og sikkerhet. CE-merket er felles for EU og EØS og finnes på mange ulike produkter. Alt leketøy beregnet på barn under 14 år skal ha dette merket.

I Norge er det Statens forurensningstilsyn (SFT) som fører kontroll med import og salg av alle typer produkter.

Utfordringer til deg


 

Oppgaver
Relatert innhold