Oppgave

Dag Solstad: Gymnaslærer Pedersen

Publisert: 13.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017

AKP (m-l)

Arbeidernes kommunistparti blei stiftet i 1973. De definerte seg selv som marxist-leninister.

 

Partiet var tilhenger av væpna revolusjon, og hadde Mao Zedong som forbilde.

 

Mange studenter og intellektuelle sluttet seg til AKP (m-l) i 1970-åra.

 

Avisa Klassekampen var et talerør for partiet .

 

demonstrasjonstog 17. mai 1977.Streik og demonstrasjoner var viktige virkemidler for m-l-erne.

Lydklipp: Dag Solstad om boka om gymnaslærer Pedersen.

Introduksjon

Dag Solstad er kanskje den mest markante representanten for sosialrealismen i Norge. I romaner som 25. septemberplassen (1974), Svik. Førkrigsår (1977) og Krig. 1940 (1978) skriver han med et klart politisk formål. Han ønsker å skildre arbeiderklassens liv og kamp og har en klar kommunistisk appell.

Språk og skrivestil er preget av realismens idealer om å etterlikne virkeligheten. Den politiske appellen i den sosialrealistiske litteraturen er enda tydeligere enn hos de kritiske realistene 100 år før. Litteraturen på 1970-tallet skulle oppfordre til klassekamp!

Fra bok til film

Forfatteren Dag Solstad på premièren til filmen basert på hans roman om gymnaslærer Pedersen.Dag Solstad på filmpremiere. Romanen om gymnaslærer Pedersen blei filmatisert av Hans Petter Moland i 2005. 

Med romanen Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (1982) tar Solstad på mange måter et oppgjør med fundamentet for sosialrealismen. Romanen viser at det politiske opprøret på 1970-tallet, et opprør Solstad selv var en del av, ikke bare var preget av samhold og entusiasme.

Solstad leiker også med sosialrealismens fortellermåte. Da gymnaslærer Pedersen sykler over vannet til sommerleiren på Håøya (s. 198–199), bryter Solstad med realismens krav om å skildre virkeligheten.

Oppgaver

Om Solstads politiske vekkelse.

Kilder

Les utdraget fra s. 198 til 204 i romanen:


Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land   

 

Les om perioden Postmodernisme og realisme i
Språk- og litteraturhistorisk tidslinje.

 

 

Dersom nettleseren din ikke støtter flash, kan du laste ned periodeomtalen som pdf her:

 

Postmodernismen og realisme 

 

    

Lytt til intervjuet med Solstad, se filmklippet, les periodeomtalen og utdraget fra Solstads roman. Jobb deretter med følgende oppgaver:

  1. Hva kjennetegnet AKP (m-l)-bevegelsen?
  2. Hva kjempet medlemmene for?
  3. Hvorfor tror du Solstad har gitt romanen om gymnaslærer Pedersen den tittelen den har fått?
  4. Hør på intervjuet med Solstad. Hva slags holdning uttrykker forfatteren her at han nå har til det som skjedde på 70-tallet?
  5. Se filmtraileren. Let etter ting som underbygger at filmen handler om AKP (m-l)-bevegelsen og det politiske opprøret på 1970-tallet. Hvordan skildrer filmen AKP (m-l)s entusiasme og engasjement?
Relatert innhold