Oppgave

Oppsummeringsspørsmål til nyrealismen

Publisert: 06.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Medmenneske av Olav DuunScene fra Medmenneske av Olav Duun 
  1. Hva menes med at nyrealismen er en etisk realisme?
  2. Pek på noen forskjeller mellom den kritiske realismen og den etiske realismen/nyrealismen.
  3. Hvilket etisk valg blir Ragnhild stilt overfor i Olav Duuns roman Medmenneske?
  4. Hvorfor skreiv Duun på dialekt?
  5. Hvorfor skreiv mange nyrealister historiske romaner?
  6. Hvilken viktig historisk begivenhet skjedde i 1905?
  7. Hvorfor skreiv mange nyrealister flerbindsverk?
 

 

Relatert innhold

Faglig